جزوه حقوق بین الملل عمومی 1 و 2


حجم: 311 KB

دانلود ها: 13
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد. این هزینه بابت سرور و ترافیک مصرفی آن است. طبیعیست که ارزش هر کتاب بسیار بیشتر از این مقدار است.
ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

رشته های مرتبط

موارد مشابه

جزوه دایره المعارف حقوق بین الملل عمومی دکتری - جلد 1
کتاب جنگ علیه حقوق جنگ: ارزیابی نبرد 22 روزه غزه از نگاه حقوق بین الملل بشردو مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری
کتاب حقوق بین الملل خصوصی سیدجلال الدین مدنی
کتاب مجموعه قوانین و مقررات حقوق بین الملل سید عباس پورهاشمی
کتاب جایگاه حقوق بشر در روابط بین الملل نسرین مصفا و نبی الله ابراهیمی
کتاب مداخلات خارجی در سوریه از منظر حقوق بین الملل حسین خلف رضایی
کتاب انسانی شدن حقوق بین الملل تؤدور مرون
کتاب تبلیغات خصمانه از منظر حقوق بین الملل سید ایمان میریان ,زینب اصغری
کتاب دولت های ناتوان و نظام جدید حقوق بین الملل صادق باقری
نمونه سوال بازاریابی بین الملل
کتاب بازرگانی بین الملل نظریه ها و کاربردها
خلاصه نویسی بازرگانی بین الملل حقیقی
کتاب فرهنگ اصطلاحات حقوق بشر و حقوق بین المللی ترجمه محمد شریف
جزوه حقوق سازمان های بین المللی بیگ زاده
کتاب حقوق معاهدات بین المللی محمدرضا ضیائی بیگدلی
کتاب تدابیر بین المللی برای اجرا و حفظ حقوق بشر و آزادی های اساسی منوچهر گنجی
کتاب مسوولیت بین المللی نقض حقوق اسیران جنگی ایرانی در عراق مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری
کتاب شاخص بین المللی حقوق مالکیت (گزارش سال 2011) کایل ای. جکسون - ترجمه حنظله سلیمانی