کتاب تبلیغات خصمانه از منظر حقوق بین الملل

سید ایمان میریان ,زینب اصغری


حجم: 359 KB

دانلود: 1
یا
دسترسی به همه موارد
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد.ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

موارد مشابه

کتاب مداخلات خارجی در سوریه از منظر حقوق بین الملل حسین خلف رضایی
کتاب جنگ علیه حقوق جنگ: ارزیابی نبرد 22 روزه غزه از نگاه حقوق بین الملل بشردو مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری
کتاب حقوق بین الملل خصوصی سیدجلال الدین مدنی
کتاب مجموعه قوانین و مقررات حقوق بین الملل سید عباس پورهاشمی
کتاب انسانی شدن حقوق بین الملل تؤدور مرون
کتاب دولت های ناتوان و نظام جدید حقوق بین الملل صادق باقری
کتاب جایگاه حقوق بشر در روابط بین الملل نسرین مصفا و نبی الله ابراهیمی
جزوه حقوق بین الملل عمومی 1 و 2
جزوه دایره المعارف حقوق بین الملل عمومی دکتری - جلد 1
کتاب تبلیغات بازرگانی؛ آثار - وضعیت حقوقی و بایسته های قانونگذاری محسن اسماعیلی
کتاب بازرگانی بین الملل نظریه ها و کاربردها
نمونه سوال بازاریابی بین الملل
خلاصه نویسی بازرگانی بین الملل حقیقی
مقاله حقوق فكري از منظر فقه عبدالله امیدی فرد
کتاب فرهنگ اصطلاحات حقوق بشر و حقوق بین المللی ترجمه محمد شریف
کتاب محشای قانون مجازات اسلامی - از منظر دکترین و طراحان سوال امین بخشی زاده اهری
نمونه سوال مدیریت مالی 1از منظر اسلام
مقاله تاثیر جهل حکمی بر مسؤلیت کیفری از منظر فقه امامیه یار دانشگاه تربیت مدرس، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی تهران