کالج - مرجع دانشجویان

دانشجو یا استاد هستید؟ کالج برای شما ساخته شده است! از امکانات بی نظیر آن استفاده کنید.


این ترم چه کلاس هایی دارید؟

جزوه های پرطرفدار

جزوه
جزوه فیزیک 2
دکتر اکبر نژاد دانشگاه تهران جنوب
جزوه
جزوه درس ریاضی 2
دانشگاه صنعتی شریف
جزوه
جزوه ریاضی 2
دکتر بهرامی (دانشگاه صنعتی اصفهان)
جزوه
جزوه درسی آموزشی PLC
فتح الله نظریان
+ بیشتر

دانشگاه های پرطرفدار