رنجبر حسین حاجلو حسین

استاد رنجبر حسین حاجلو حسین

4.4 (7 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

4.6

نمره

4

امتحان

4.3

اخلاق

4.7

میانه نمرات

20

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

واقعا انسان خوب و بزرگواریست . امتحان نمره خوب و عالی . برید جلو و نترسید فوق العاده است

سال 1400

عالی

سال 1398

دانشگاه های تدریسی

رشته های مرتبط

  • علوم سیاسی
  • کامپیوتر - مهندسی نرم افزار
  • مهندسی صنایع
  • دامپزشکی
  • مهندسی مواد ومتالورژی
  • شیمی کاربردی
  • مهندسی عمران
ثبت نام اساتید