رنجبر حسین حاجلو حسین

رنجبر حسین حاجلو حسین

4.4 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

4.7

نمره

3.7

امتحان

4.7

اخلاق

4.7

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بهنام:

عالی

2 سال پیش

در صورت مشاهده تخلف در نظرات، با ما تماس بگیرید.

دانشگاه های تدریسی