بهروز شجاعی

بهروز شجاعی

2.3 (7 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2

نمره

2.6

امتحان

2

اخلاق

2.6

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

کامپیوتر - مهندسی سخت افزار

معماری کامپیوتر

مهندسی عمران

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار

نقشه کشی

مهندسی کامپیوتر