فاطمه معتمدالشریعتی

فاطمه معتمدالشریعتی

3.8 (11 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

4.2

نمره

3.6

امتحان

3.5

اخلاق

4.1

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

معماری کامپیوتر

مهندسی پزشکی

مهندسی عمران

مهندسی مکانیک

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار

مهندسى برق