فاطمه معتمدالشریعتی

فاطمه معتمدالشریعتی

4.1 (8 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

4.4

نمره

4

امتحان

3.9

اخلاق

4.3

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر