فاطمه معتمدالشریعتی

فاطمه معتمدالشریعتی

4.2 (9 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

4.5

نمره

4.1

امتحان

4

اخلاق

4.3

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر