کتابخانه کالج

جزوه استاد ، نمونه سوال امتحانی ، مقاله و... در کالج

کتاب کتاب
کتاب آموزش قرائت قرآن کریم
هیئت محققین و معاونت دانشگاه آزاد
8 MB 360 خرید

نمونه سوال نمونه سوال
753 KB 337 خرید

کتاب کتاب
کتاب چارت فرمول های ریاضی
فرمول های ریاضی
239 KB 207 خرید



خلاصه نویسی خلاصه نویسی
352 KB 145 خرید

کتاب کتاب
1 MB 102 خرید

کتاب کتاب
کتاب خلاقیت ریاضی
جورج پولیا -ترجمه پرویز شهریاری
19 MB 97 خرید

کتاب کتاب
کتاب اقتصاد کلان
عباس شاکری - چاپ هشتم سال 1384
14 MB 86 خرید

خلاصه نویسی خلاصه نویسی
خلاصه نویسی ریاضی 2
مهدی فرقانی فرد
1 MB 84 خرید