کتابخانه کالج

جزوه استاد ، نمونه سوال امتحانی ، مقاله و... در کالج

کتاب کتاب
کتاب آموزش قرائت قرآن کریم
هیئت محققین و معاونت دانشگاه آزاد
8 MB +500 دانلود

نمونه سوال نمونه سوال
753 KB +300 دانلود


کتاب کتاب
کتاب چارت فرمول های ریاضی
فرمول های ریاضی
239 KB +200 دانلود


خلاصه نویسی خلاصه نویسی
352 KB +100 دانلود

کتاب کتاب
کتاب حقوق معاهدات بین المللی
محمدرضا ضیائی بیگدلی
9 MB +100 دانلود

کتاب کتاب
1 MB +100 دانلود

کتاب کتاب
کتاب حقوق تجارت 1
ربیعا اسکینی
6 MB +100 دانلود

کتاب کتاب
کتاب خلاقیت ریاضی
جورج پولیا -ترجمه پرویز شهریاری
19 MB +100 دانلود