کتابخانه کالج

کتاب ها ، جزوه ها و نمونه سوال های مدیریت بازرگانی

فیلتر ها:
  • رشته: مدیریت بازرگانی
نمونه سوال نمونه سوال
753 KB 332 خرید

کتاب کتاب
کتاب چارت فرمول های ریاضی
فرمول های ریاضی
239 KB 206 خرید

نمونه سوال نمونه سوال
نمونه سوال زبان عمومی
دانشگاه آزاد تهران شمال
540 KB 76 خرید

جزوه جزوه
12 MB 58 خرید

جزوه جزوه
3 MB 43 خرید


کتاب کتاب
کتاب سازمان و مدیریت
وبلاگ علم مدیریت و مهندسی صنایع
509 KB 15 خرید

کتاب کتاب
4 MB 15 خرید

مقاله مقاله
مقاله مبانی مدیریت سرمایه گذاری
محمد قجر-دکتر منوچهر حاضر و مهرداد بنداری
654 KB 13 خرید

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 270 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 270 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/kalejir/laravel_files/kfiles/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/kalejir/laravel_files/kfiles/storage/framework/sessions/WtsIAATrOitzOyxvnV2vFtEoHGbp061vDrujG7k6', 'contents' => 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"jHjYuGwJjbuzfvCh8PqCQDe8MWtPS6FtV76cc3Lx";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:32:"https://kalej.ir/books?major=778";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1585493072;s:1:"c";i:1585493072;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/kalejir/laravel_files/kfiles/storage/framework/sessions/WtsIAATrOitzOyxvnV2vFtEoHGbp061vDrujG7k6', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"jHjYuGwJjbuzfvCh8PqCQDe8MWtPS6FtV76cc3Lx";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:32:"https://kalej.ir/books?major=778";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1585493072;s:1:"c";i:1585493072;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/kalejir/laravel_files/kfiles/storage/framework/sessions/WtsIAATrOitzOyxvnV2vFtEoHGbp061vDrujG7k6', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"jHjYuGwJjbuzfvCh8PqCQDe8MWtPS6FtV76cc3Lx";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:32:"https://kalej.ir/books?major=778";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1585493072;s:1:"c";i:1585493072;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('WtsIAATrOitzOyxvnV2vFtEoHGbp061vDrujG7k6', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"jHjYuGwJjbuzfvCh8PqCQDe8MWtPS6FtV76cc3Lx";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:32:"https://kalej.ir/books?major=778";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1585493072;s:1:"c";i:1585493072;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 263
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 177
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58