کتابخانه کالج

مدیریت بازرگانی - کتاب, جزوه, خلاصه نویسی, مقاله, نمونه سوال

بازنشانی فیلتر ها

فیلتر ها:
  • رشته: مدیریت بازرگانی
نمونه سوال نمونه سوال
753 KB +400 دانلود

کتاب کتاب
239 KB +200 دانلود


جزوه جزوه
12 MB 99 دانلود

نمونه سوال نمونه سوال
نمونه سوال زبان عمومی
دانشگاه آزاد تهران شمال
540 KB 90 دانلود

کتاب کتاب
7 MB 68 دانلود

جزوه جزوه
3 MB 52 دانلود

کتاب کتاب
4 MB 21 دانلود

مقاله مقاله
مقاله مبانی مدیریت سرمایه گذاری
محمد قجر-دکتر منوچهر حاضر و مهرداد بنداری
654 KB 19 دانلود