کتابخانه کالج

کتاب ها ، جزوه ها و نمونه سوال های مدیریت بازرگانی

فیلتر ها:
  • رشته: مدیریت بازرگانی
نمونه سوال نمونه سوال
753 KB +300 دانلود

کتاب کتاب
کتاب چارت فرمول های ریاضی
فرمول های ریاضی
239 KB +200 دانلود

جزوه جزوه
12 MB 90 دانلود

نمونه سوال نمونه سوال
نمونه سوال زبان عمومی
دانشگاه آزاد تهران شمال
540 KB 79 دانلود

جزوه جزوه
3 MB 49 دانلود

کتاب کتاب
4 MB 18 دانلود

مقاله مقاله
212 KB 17 دانلود

کتاب کتاب
کتاب سازمان و مدیریت
وبلاگ علم مدیریت و مهندسی صنایع
509 KB 15 دانلود

مقاله مقاله
مقاله مبانی مدیریت سرمایه گذاری
محمد قجر-دکتر منوچهر حاضر و مهرداد بنداری
654 KB 14 دانلود