کتابخانه کالج

مدیریت بازرگانی - کتاب, جزوه, خلاصه نویسی, مقاله, نمونه سوال

بازنشانی فیلتر ها

فیلتر ها:
  • رشته: مدیریت بازرگانی
نمونه سوال نمونه سوال
753 KB +400 دانلود

کتاب کتاب
239 KB +200 دانلود

جزوه جزوه
12 MB 95 دانلود

نمونه سوال نمونه سوال
نمونه سوال زبان عمومی
دانشگاه آزاد تهران شمال
540 KB 88 دانلود

جزوه جزوه
3 MB 50 دانلود

کتاب کتاب
4 MB 20 دانلود

مقاله مقاله
مقاله مبانی مدیریت سرمایه گذاری
محمد قجر-دکتر منوچهر حاضر و مهرداد بنداری
654 KB 17 دانلودکتاب کتاب
کتاب سازمان و مدیریت
وبلاگ علم مدیریت و مهندسی صنایع
509 KB 15 دانلود