کتابخانه کالج

کتاب ها ، جزوه ها و نمونه سوال های مدیریت بازرگانی

فیلتر ها:
  • مدیریت بازرگانی
کتاب کتاب
کتاب چارت فرمول های ریاضی
فرمول های ریاضی
239 KB


جزوه جزوه
12 MB

نمونه سوال نمونه سوال
نمونه سوال زبان عمومی
دانشگاه آزاد تهران شمال
540 KB

کتاب کتاب
4 MB

جزوه جزوه
3 MB


کتاب کتاب
کتاب سازمان و مدیریت
وبلاگ علم مدیریت و مهندسی صنایع
509 KB

مقاله مقاله
مقاله مبانی مدیریت سرمایه گذاری
محمد قجر-دکتر منوچهر حاضر و مهرداد بنداری
654 KB