نمونه سوال راهنما و سوالات امتحانی ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1

علی زارعی


حجم: 863 KB

دانلود ها: 13
یا
با استفاده از اعتبار
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد. این هزینه بابت سرور و ترافیک مصرفی آن است. طبیعیست که ارزش هر کتاب بسیار بیشتر از این مقدار است. ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

موارد مشابه

نمونه سوال امتحانی استخراجی ۱
کتاب راهنما و تشریح مسائل نظریه مجموعه ها و کاربردهای آن علیرضا احمدی و محمدرضا زمانی
کتاب راهنما و تفسیر آئین نامه طرح ساختمانها در برابر زلزله ترکاشوند
جزوه امتحانی استخراجی ۲
کتاب حل مسایل کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی نیک منوچهر نیک آذر
نمونه سوال سوالات 420 تا 430 از مجموعه سوالات کارگاه صوتی نکته و تست حقوق تجارت
جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت دکتر عادل اذر
کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت عادل آذر،دکتر منصور مومنی
جزوه فلش کارت آمار و کاربرد آن در مدیریت
جزوه فلش کارت آمار و کاربرد آن در مدیریت
جزوه فلش کارت کاربرد کامپیوتر در مدیریت
کتاب ریاضی و کاربرد آن در مدیریت
جزوه کاربرد آمار در مدیریت 2 ملیحه صحرایی
نمونه سوال مجموعه سوالات دکتری مدیریت آمار و روش تحقیق سازمان سنجش
نمونه سوال کاربرد کامپیوتر در رشته عمران
نمونه سوال تئوری احتمالات و کاربرد آن
جزوه کاربرد کامپیوتر در مهندسی جزوه دانشگاه صنعتی شیراز
کتاب معادلات دیفرانسیل و کاربرد آن ها سیمونز