نمونه سوال راهنما و سوالات امتحانی ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1

علی زارعی


حجم: 863 KB

دانلود: 15

موارد مشابه

کتاب راهنما و تشریح مسائل نظریه مجموعه ها و کاربردهای آن علیرضا احمدی و محمدرضا زمانی
کتاب راهنما و تفسیر آئین نامه طرح ساختمانها در برابر زلزله ترکاشوند
کتاب حل مسایل کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی نیک منوچهر نیک آذر
نمونه سوال امتحانی استخراجی ۱
جزوه امتحانی استخراجی ۲
نمونه سوال سوالات 420 تا 430 از مجموعه سوالات کارگاه صوتی نکته و تست حقوق تجارت
جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت دکتر عادل اذر
کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت عادل آذر،دکتر منصور مومنی
جزوه فلش کارت آمار و کاربرد آن در مدیریت
جزوه فلش کارت آمار و کاربرد آن در مدیریت
جزوه فلش کارت کاربرد کامپیوتر در مدیریت
کتاب ریاضی و کاربرد آن در مدیریت
جزوه کاربرد آمار در مدیریت 2 ملیحه صحرایی
نمونه سوال مجموعه سوالات دکتری مدیریت آمار و روش تحقیق سازمان سنجش
نمونه سوال کاربرد کامپیوتر در رشته عمران
نمونه سوال تئوری احتمالات و کاربرد آن
جزوه کاربرد کامپیوتر در مهندسی جزوه دانشگاه صنعتی شیراز
کتاب معادلات دیفرانسیل و کاربرد آن ها سیمونز