کتابخانه کالج

اقتصاد رایانشی - کتاب, جزوه, خلاصه نویسی, مقاله, نمونه سوال

بازنشانی فیلتر ها

فیلتر ها:
  • رشته: اقتصاد رایانشی
خلاصه نویسی خلاصه نویسی
246 KB 53 دانلود

جزوه جزوه
3 MB 52 دانلود

کتاب کتاب
کتاب اقتصاد خرد
تیمور محمدی
4 MB 47 دانلود

نمونه سوال نمونه سوال
1 MB 40 دانلود


جزوه جزوه
624 KB 27 دانلود

جزوه جزوه
258 KB 24 دانلود

جزوه جزوه
2 MB 21 دانلود

کتاب کتاب
کتاب حسابداری صنعتی1
حسابداری بهای تمام شده
307 KB 19 دانلود

مقاله مقاله
مقاله مبانی مدیریت سرمایه گذاری
محمد قجر-دکتر منوچهر حاضر و مهرداد بنداری
654 KB 19 دانلود