کتابخانه کالج

کتاب ها ، جزوه ها و نمونه سوال های اقتصاد رایانشی

فیلتر ها:
  • رشته: اقتصاد رایانشی
جزوه جزوه
3 MB 43 خرید

جزوه جزوه
624 KB 24 خرید

جزوه جزوه
258 KB 21 خرید

خلاصه نویسی خلاصه نویسی
246 KB 19 خرید

کتاب کتاب
کتاب حسابداری صنعتی1
حسابداری بهای تمام شده
307 KB 18 خرید


جزوه جزوه
جزوه آمار
ابوالفضل ولدی
4 MB 16 خرید

کتاب کتاب
کتاب سازمان و مدیریت
وبلاگ علم مدیریت و مهندسی صنایع
509 KB 15 خرید

کتاب کتاب
کتاب اقتصاد خرد
تیمور محمدی
4 MB 15 خرید

مقاله مقاله
مقاله مبانی مدیریت سرمایه گذاری
محمد قجر-دکتر منوچهر حاضر و مهرداد بنداری
654 KB 13 خرید

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 270 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 270 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/kalejir/laravel_files/kfiles/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/kalejir/laravel_files/kfiles/storage/framework/sessions/FlfDfDHzUJuYTbfcmumCIPHEg7nAaqlKXztFc6Ht', 'contents' => 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"fHHHEBCRsd7YlU9hUvbAIxUjgKbR2P2FpiEHVjdM";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:32:"https://kalej.ir/books?major=170";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1585491340;s:1:"c";i:1585491340;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/kalejir/laravel_files/kfiles/storage/framework/sessions/FlfDfDHzUJuYTbfcmumCIPHEg7nAaqlKXztFc6Ht', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"fHHHEBCRsd7YlU9hUvbAIxUjgKbR2P2FpiEHVjdM";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:32:"https://kalej.ir/books?major=170";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1585491340;s:1:"c";i:1585491340;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/kalejir/laravel_files/kfiles/storage/framework/sessions/FlfDfDHzUJuYTbfcmumCIPHEg7nAaqlKXztFc6Ht', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"fHHHEBCRsd7YlU9hUvbAIxUjgKbR2P2FpiEHVjdM";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:32:"https://kalej.ir/books?major=170";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1585491340;s:1:"c";i:1585491340;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('FlfDfDHzUJuYTbfcmumCIPHEg7nAaqlKXztFc6Ht', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"fHHHEBCRsd7YlU9hUvbAIxUjgKbR2P2FpiEHVjdM";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:32:"https://kalej.ir/books?major=170";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1585491340;s:1:"c";i:1585491340;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 263
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 177
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58