کتابخانه کالج

کتاب ها ، جزوه ها و نمونه سوال های کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات

فیلتر ها:
  • کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات
نمونه سوال نمونه سوال
753 KB


خلاصه نویسی خلاصه نویسی
352 KB

کتاب کتاب
چارت فرمول های ریاضی
فرمول های ریاضی
239 KB

نمونه سوال نمونه سوال
هوش مصنوعی
دکتر دقوقی
12 MB

کتاب کتاب
هوش مصنوعی
استوارت جی راسل
3 MB