کتابخانه کالج

کتاب ها ، جزوه ها و نمونه سوال های مهندسی برق

فیلتر ها:
  • مهندسی برق
کتاب کتاب
2 MB

کتاب کتاب
حل المسائل الکترومغناطیس سادیکو
سادیکو Sadiku (حل انگلیسی)
19 MB

جزوه جزوه
فیزیک 2
استاد اکبر نژاد دانشگاه تهران جنوب
2 MB

نمونه سوال نمونه سوال
معادلات دیفرانسیل با جواب - سال ۹۵
دانشگاه آزاد تهران مرکز
2 MB

خلاصه نویسی خلاصه نویسی
فناوری نانو
مریم السادات هزاوه ای (استاد اخلاصی)
4 MB

خلاصه نویسی خلاصه نویسی
ریاضی مهندسی
مهدی فرقانی فرد
3 MB

جزوه جزوه
ریاضی 2
استاد بهرامی (دانشگاه صنعتی اصفهان)
14 MB

نمونه سوال نمونه سوال
753 KB

کتاب کتاب
فیزیک عمومی هالیدی 2
دیوید هالیدی (ویرایش8-فارسی)
18 MB

کتاب کتاب
Electronic Devices and Circuit Theory
Louis Nashelsky, Robert L. Boylestad
26 MB