کتاب خلاقیت ریاضی

جورج پولیا -ترجمه پرویز شهریاری


حجم: 19 MB

دانلود ها: +100
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد. این هزینه بابت سرور و ترافیک مصرفی آن است. طبیعیست که ارزش هر کتاب بسیار بیشتر از این مقدار است.
ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

موارد مشابه

مقاله خلاقیت و نقش آن در آموزش ابتدایی
مقاله با موضوع خلاقیت و مدیریت
کتاب چارت فرمول های ریاضی فرمول های ریاضی
کتاب ریاضی عمومی 1 مهدی نجفی خواه
کتاب فرمول های مورد نیاز ریاضی
کتاب مسائل مسابقات ریاضی با حل کوشچنکو -ترجمه پرویز شهریاری
کتاب ریاضی عمومی 2 مهدی نجفی خواه
کتاب 1300 فرمول ریاضی آلکس اسویرین -ترجمه احسان کوثری نیا
کتاب آمادگی برای المپیادهای ریاضی واس‍ی‍ل‍ی‍ف و دیگران-ترجمه پرویز شهریاری
کتاب آنالیز ریاضی علی مرصعی
کتاب گزیده ای از مسئله های دشوار ریاضی کنستانتین شاخنو -ترجمه پرویز شهریاری
کتاب مبانی علوم ریاضی اساتید دانشگاه شهید بهشتی
کتاب آنالیز ریاضی غلامحسین مصاحب
کتاب تند آموز شیوه های ریاضی در فیزیک مازاشی ترجمه لطیف کاشیگر
کتاب ریاضی مهندسی سید حامد موسوی نژاد
کتاب خودآموز منطق ریاضی یان هاکینگ -ترجمه عبدالحسین مصحفی
کتاب مسئله های ریاضی: آسان، ولی... آ.ای.اوستروسکی، ا.ب.دینکین-ترجمه پرویز شهریاری
کتاب معماها و سرگرمی های ریاضی سام لوید -ترجمه کاظم فائقی