کتاب خلاقیت ریاضی

جورج پولیا -ترجمه پرویز شهریاری


حجم: 19 MB

دانلود ها: +100
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد. این هزینه بابت سرور و ترافیک مصرفی آن است. طبیعیست که ارزش هر کتاب بسیار بیشتر از این مقدار است.
ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

موارد مشابه

مقاله خلاقیت و نقش آن در آموزش ابتدایی
مقاله با موضوع خلاقیت و مدیریت
کتاب چارت فرمول های ریاضی فرمول های ریاضی
کتاب ریاضی عمومی 1 مهدی نجفی خواه
کتاب فرمول های مورد نیاز ریاضی
کتاب ریاضی عمومی 2 مهدی نجفی خواه
کتاب مسائل مسابقات ریاضی با حل کوشچنکو -ترجمه پرویز شهریاری
کتاب 1300 فرمول ریاضی آلکس اسویرین -ترجمه احسان کوثری نیا
کتاب آمادگی برای المپیادهای ریاضی واس‍ی‍ل‍ی‍ف و دیگران-ترجمه پرویز شهریاری
کتاب آنالیز ریاضی علی مرصعی
کتاب آنالیز ریاضی غلامحسین مصاحب
کتاب گزیده ای از مسئله های دشوار ریاضی کنستانتین شاخنو -ترجمه پرویز شهریاری
کتاب مبانی علوم ریاضی اساتید دانشگاه شهید بهشتی
کتاب تند آموز شیوه های ریاضی در فیزیک مازاشی ترجمه لطیف کاشیگر
کتاب ریاضی مهندسی سید حامد موسوی نژاد
کتاب معماها و سرگرمی های ریاضی سام لوید -ترجمه کاظم فائقی
کتاب خودآموز منطق ریاضی یان هاکینگ -ترجمه عبدالحسین مصحفی
کتاب آشنایی با منطق ریاضی هربرت بی. اندرتون ترجمه غلامرضا برادران خسروشاهی