کتاب گزیده ای از مسئله های دشوار ریاضی

کنستانتین شاخنو -ترجمه پرویز شهریاری


حجم: 14 MB

دانلود: 8
یا
دسترسی به همه موارد
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد.ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

موارد مشابه

نمونه سوال مسئله یابی و حل مسئله
کتاب مسئله های ریاضی: آسان، ولی... آ.ای.اوستروسکی، ا.ب.دینکین-ترجمه پرویز شهریاری
کتاب گزیده مسائل جبر خطی مسعود نیکوکار
کتاب گزیده‌ نکات برجسته‌ استانداردهای حسابداری ایران حمید دیانت پی
کتاب هفت مسئله ریاضی از شیخ بهائی شیخ بهایی
کتاب مسئله های تاریخی ریاضیات واسیلی دیمیتریه ویچ چیستیاکوف -ترجمه پرویز شهریاری
کتاب تئوری اعداد: 250 مسئله حساب واتسلاو سرپینسکی -ترجمه پرویز شهریاری
کتاب یادگیری متلب با رویکرد حل مسئله
کتاب مسئله خاورمیانه عربی در سازمان ملل متحد منوچهر گنجی
کتاب 104 مسئله ی تئوری اعداد تیتو آندرسکو-دورین آندریکا و زومینگ فنگ
مقاله بررسی رابطه بین حل مسئله ،مهارتهای زندگی و سلامت روان دانش آموزان مقطع متوسطه
کتاب چارت فرمول های ریاضی فرمول های ریاضی
کتاب فرمول های مورد نیاز ریاضی
کتاب معماها و سرگرمی های ریاضی سام لوید -ترجمه کاظم فائقی
کتاب تند آموز شیوه های ریاضی در فیزیک مازاشی ترجمه لطیف کاشیگر
کتاب داستانواره های ریاضی گاموف -ترجمه عبدالحسین مصحفی
کتاب مساله های المپیادهای ریاضی در کشورهای مختلف گروهی از ریاضیدانان-ترجمه پرویز شهریاری
کتاب خبرنامه انجمن ریاضی ایران شماره های 131 و 132