کتاب گزیده‌ نکات برجسته‌ استانداردهای حسابداری ایران

حمید دیانت پی


حجم: 3 MB

دانلود ها: 5
یا
با استفاده از اعتبار
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد. این هزینه بابت سرور و ترافیک مصرفی آن است. طبیعیست که ارزش هر کتاب بسیار بیشتر از این مقدار است. ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

موارد مشابه

کتاب نکات برجسته‌ قوانین و مقررات مالی و محاسباتی حمید دیانت پی
کتاب کنترل کیفیت و استانداردهای هنرهای اسلامی ایران(سفال و شیشه)
نمونه سوال نکات مورد توجه در مصاحبه دکتری بخش اول: نکات کلی
کتاب استانداردهای حسابداری جمشید کاویانی
کتاب گزیده ای از مسئله های دشوار ریاضی کنستانتین شاخنو -ترجمه پرویز شهریاری
کتاب گزیده مسائل جبر خطی مسعود نیکوکار
کتاب استانداردهای طرحهای آمارگیری برای استفاده در نظام آماری آشور
جزوه درس نکات اصول حسابداری 1 و 2 آسترکی
کتاب درسنامه و نکات جرم توهین
خلاصه نویسی نکات انتگرال معین و نامعین
خلاصه نویسی نکات درس فیزیک 2
جزوه جمع بندی نکات ریاضی 2
جزوه راهنمای نکات حائز اهمیت در محاسبات و نقشه های سازه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
جزوه دفترچه راهنمای نکات حائز اهمیت در محاسبات و نقشه های سازه حسین صفر مردانلو
جزوه نکات کاربردی مبحث 13 از مفاهیم ساده به سخت طبقه بندی شده
نمونه سوال نکات مورد توجه در مصاحبه دکتری بخش دوم: سوالات عمومي
کتاب چارت حسابداری کاردانی پیوسته دیپلم حسابداری کار و دانش 94 به قبل دانشگاه یادگار امام شهر ری
کتاب چارت حسابداری کاردانی پیوسته دیپلم فنی و حرفه ای حسابداری 95 به بعد دانشگاه یادگار امام شهر ری