کتاب استانداردهای طرحهای آمارگیری برای استفاده در نظام آماری آشور


حجم: 2 MB

دانلود: 1
یا
دسترسی به همه موارد
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد.ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

موارد مشابه

کتاب استاندارد های نحو ه نمایش و گزارش دهی خطاهای آمارگیری محمدرضا اناری
کتاب مبانی و ضوابط طراحی طرحهای آبرسانی شهری انتشارات سازمان برنامه و بودجه
کتاب ترمودینایک آماری برای دانشجویان شیمی
کتاب گزیده‌ نکات برجسته‌ استانداردهای حسابداری ایران حمید دیانت پی
کتاب استانداردهای حسابداری جمشید کاویانی
کتاب کنترل کیفیت و استانداردهای هنرهای اسلامی ایران(سفال و شیشه)
مقاله یک روش انعطاف پذیر برای انتخاب تامین کننده با استفاده از فرایند شبکه تحلیلی فازی و تکنیک های خاکستری VIKOR
جزوه هندبوک فوق العاده برای RCD با شکل های مفهومی و توضیح برای تک تک سیستم های TN, TT,IT
جزوه روشی برای تعریف توابع چندمتغیره برای آرایه ها در C++ حسین محمودی داریان
کتاب متدهای آماری در داده کاوی ایمان اشکاوند راد و وحید ابریشمی
کتاب نگاهی به مباحث تحقیق در عملیات مخصوص کنترل کیفیت آماری پیام نور شیراز
جزوه روشهای آماری
جزوه تحلیل آماری جلسه اول
جزوه تحلیل آماری جلسه دوم
جزوه جلسه چهارم تحلیل آماری
جزوه جلسه سوم تحلیل آماری
کتاب پردازش تصویر با استفاده از نرم افزار MATLAB فرشاد زرافشان
کتاب حل معادله موج یک بعدی با استفاده از MATLAB سید محمد سینا احمدی