کتاب استانداردهای طرحهای آمارگیری برای استفاده در نظام آماری آشور


حجم: 2 MB

دانلود ها: 1
یا
با استفاده از اعتبار
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد. این هزینه بابت سرور و ترافیک مصرفی آن است. طبیعیست که ارزش هر کتاب بسیار بیشتر از این مقدار است. ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

موارد مشابه

کتاب مبانی و ضوابط طراحی طرحهای آبرسانی شهری انتشارات سازمان برنامه و بودجه
کتاب استاندارد های نحو ه نمایش و گزارش دهی خطاهای آمارگیری محمدرضا اناری
کتاب ترمودینایک آماری برای دانشجویان شیمی
کتاب گزیده‌ نکات برجسته‌ استانداردهای حسابداری ایران حمید دیانت پی
کتاب استانداردهای حسابداری جمشید کاویانی
کتاب کنترل کیفیت و استانداردهای هنرهای اسلامی ایران(سفال و شیشه)
مقاله یک روش انعطاف پذیر برای انتخاب تامین کننده با استفاده از فرایند شبکه تحلیلی فازی و تکنیک های خاکستری VIKOR
کتاب متدهای آماری در داده کاوی ایمان اشکاوند راد و وحید ابریشمی
کتاب نگاهی به مباحث تحقیق در عملیات مخصوص کنترل کیفیت آماری پیام نور شیراز
جزوه روشی برای تعریف توابع چندمتغیره برای آرایه ها در C++ حسین محمودی داریان
جزوه هندبوک فوق العاده برای RCD با شکل های مفهومی و توضیح برای تک تک سیستم های TN, TT,IT
جزوه تحلیل آماری جلسه اول
جزوه تحلیل آماری جلسه دوم
جزوه روشهای آماری
جزوه جلسه چهارم تحلیل آماری
جزوه جلسه سوم تحلیل آماری
کتاب بودجه ریزی در جهان؛ چارچوب حقوقی نظام های بودجه ای یان لاینرت
کتاب نظام قضایی ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت سید حسن امین