کتاب مبانی و ضوابط طراحی طرحهای آبرسانی شهری

انتشارات سازمان برنامه و بودجه


حجم: 681 KB

دانلود: 1
یا
دسترسی به همه موارد
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد.ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

رشته های مرتبط

موارد مشابه

کتاب ضوابط طراحی ساختمان های آموزشی نشریه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
کتاب استانداردهای طرحهای آمارگیری برای استفاده در نظام آماری آشور
کتاب طراحی شهری در ایران: نگرش نوین سید حسین بحرینی و بهناز امین زاده
کتاب اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی (شماره 11)
کتاب ضوابط فنی برای اجرای شمع و سپر نشریه وزارت برنامه و بودجه
کتاب تحلیل فضاهای شهری مریم چرخچیان
کتاب مکان های عمومی و فضاهای شهری ماتیو کارمونا ترجمه میثم پاپی مطلق
کتاب سبز (جلد پنجم) طرح های شهری در ایران سعیدنیا
کتاب تحلیل و نقد مکتب اکولوژی شهری شیکاگو حسین شکویی
کتاب رهیافت استراتژیک به اخلاق حرفه ای در مدیریت شهری
نمونه سوال جغرافیای شهری دکتر سعید شفیعی دانشگاه تهران جنوب
کتاب مبانی نظری در طراحی ورودی شهر پوریا پیرمرادی
کتاب نظریه‌ها و روش ‌های طراحی حیدر جهان بخش
کتاب طراحی باغ و پارک سید محمدرضا سیفی-دکتر جمشید حکمتی
کتاب حل المسائل طراحی اجزا شیگلی
کتاب طراحی مفهومی فرآیند اسمیت
کتاب طراحی مخازن نفت بر اساس استاندارد API کاوه شمسی زادگان حمید مهدیزاده
کتاب طراحی تیر ورق در ساختمانهای فولادی