کتاب معیارهای طراحی فضاهای مهم آموزشی و کمک آموزشی و جزییات آنها

گروه تحقیقات مهندسین مشاور اروین معماری پارس


حجم: 6 MB

دانلود ها: 1
یا
با استفاده از اعتبار
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد. این هزینه بابت سرور و ترافیک مصرفی آن است. طبیعیست که ارزش هر کتاب بسیار بیشتر از این مقدار است. ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

موارد مشابه

جزوه کمک آموزشی مسئول حقوق و دستمزد isfedu.org
کتاب معیارهای انتخاب مواد برای مخازن کامران خداپرستی
کتاب ایمنی و کمک های اولیه در آزمایشگاه شیمی مینائی فر
کتاب بررسی انواع پمپ ها و اصول کاری آنها
مقاله مروری بر منطق های چند ارزشی و فازی ومقایسه ی آنها با منطق دو ارزشی کلا پایان نامه ارشد نادر خرمی راد-دانشگاه صنعتی شریف
کتاب مشبکه ها، ابرگروه ها و فضاهای اتصال گروه ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کاشان
کتاب رفتار سنجی فضاهای زیر زمینی در حین اجرا نشریه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
کتاب تحلیل فضاهای شهری مریم چرخچیان
کتاب مکان های عمومی و فضاهای شهری ماتیو کارمونا ترجمه میثم پاپی مطلق
کتاب 90 نكته مهم و كليدي جزا عمومي
کتاب بورس های مهم جهان
کتاب 460 نكته مهم آيين دادرسي مدني
کتاب 100 نكته مهم و كليدي جزا عمومي
کتاب ده کاربرد مهم الیاف کربن در صنعت احمد جودکی
کتاب کرم خراط :آفت مهم درختان مثمر و غیرمثمر سید یحیی سادات اخوی
کتاب قسمت های مهم اندیشه 1 موسوی درچه
کتاب ضوابط طراحی ساختمان های آموزشی نشریه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
جزوه آموزشی طراحی آزمایشات