کتاب مکان های عمومی و فضاهای شهری

ماتیو کارمونا ترجمه میثم پاپی مطلق


حجم: 33 MB

دانلود: 5
یا
دسترسی به همه موارد
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد.ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

موارد مشابه

کتاب تحلیل فضاهای شهری مریم چرخچیان
کتاب مشبکه ها، ابرگروه ها و فضاهای اتصال گروه ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کاشان
کتاب رفتار سنجی فضاهای زیر زمینی در حین اجرا نشریه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
کتاب معیارهای طراحی فضاهای مهم آموزشی و کمک آموزشی و جزییات آنها گروه تحقیقات مهندسین مشاور اروین معماری پارس
کتاب سبز (جلد پنجم) طرح های شهری در ایران سعیدنیا
کتاب طراحی شهری در ایران: نگرش نوین سید حسین بحرینی و بهناز امین زاده
کتاب رهیافت استراتژیک به اخلاق حرفه ای در مدیریت شهری
کتاب تحلیل و نقد مکتب اکولوژی شهری شیکاگو حسین شکویی
کتاب مبانی و ضوابط طراحی طرحهای آبرسانی شهری انتشارات سازمان برنامه و بودجه
نمونه سوال جغرافیای شهری دکتر سعید شفیعی دانشگاه تهران جنوب
نمونه سوال شیمی عمومی - شیمی عمومی 1
کتاب زبان عمومی آزمون دکتری و آزمون های دانشگاه های مختلف کشور به همراه پاسخ های تشریحی
کتاب مدیریت هزینه های عمومی محمد قاسمی،بهزاد لامعی
نمونه سوال ریاضی عمومی 2 سال های ۹۰ تا ۹۵ صنعتی اصفهان
نمونه سوال سوالات تستی دروس عمومی ویژه آزمون های استخدامی
نمونه سوال عمومی آزمون های استخدامی
کتاب فیزیک عمومی هالیدی 2 دیوید هالیدی (ویرایش8-فارسی)
کتاب فیزیک عمومی هالیدی 1 دیوید هالیدی (ویراست 4 فارسی)