کتاب مدیریت هزینه های عمومی

محمد قاسمی،بهزاد لامعی


حجم: 4 MB

دانلود: 2
یا
دسترسی به همه موارد
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد.ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

موارد مشابه

نمونه سوال شیمی عمومی - شیمی عمومی 1
کتاب مدیریت عمومی حیدر تورانی - داوود محمدى
کتاب زبان عمومی آزمون دکتری و آزمون های دانشگاه های مختلف کشور به همراه پاسخ های تشریحی
خلاصه نویسی مدیریت عمومی سید مهدی الوانی
نمونه سوال مدیریت شهرداری های زمان های محلی
کتاب مکان های عمومی و فضاهای شهری ماتیو کارمونا ترجمه میثم پاپی مطلق
نمونه سوال ریاضی عمومی 2 سال های ۹۰ تا ۹۵ صنعتی اصفهان
نمونه سوال سوالات تستی دروس عمومی ویژه آزمون های استخدامی
نمونه سوال عمومی آزمون های استخدامی
کتاب مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتی حسن درویش - محمد رسول الماسی فرد
کتاب مبانی فلسفی تئوری های مدیریت دکتر اعرابی
کتاب سیر تحول و تکامل نظریه های سازمان و مدیریت
کتاب جایگاه مهندسی ارزش در روش های مختلف مدیریت پروژه رضا رسولی و داوود رضا عرب
کتاب سیستم های اطلاعاتی مدیریت
کتاب بررسی مهمترین نظریه های مدیریت علی رضائیان
کتاب راهنمای کارگاه علمی-کاربردی مدیریت پیشگیری ازوقوع جرم وآسیب های اجتماعی غلامرضا محمد نسل
نمونه سوال سیستم های اطلاعاتی مدیریت
نمونه سوال مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات