کتاب متدهای آماری در داده کاوی

ایمان اشکاوند راد و وحید ابریشمی


حجم: 748 KB

دانلود: 4

موارد مشابه

جزوه آموزش داده کاوی
کتاب نگاهی به مباحث تحقیق در عملیات مخصوص کنترل کیفیت آماری پیام نور شیراز
کتاب استانداردهای طرحهای آمارگیری برای استفاده در نظام آماری آشور
کتاب ترمودینایک آماری برای دانشجویان شیمی
کتاب ساختمان داده ها
کتاب پایگاه داده
کتاب بهینه سازی درونیابی ارتفاع داده های لیدار در تولید مدل رقومی زمین مناطق جنگلی با استفاده از الگوریتم ژنتیک
جزوه تحلیل آماری جلسه اول
جزوه روشهای آماری
جزوه تحلیل آماری جلسه دوم
جزوه جلسه چهارم تحلیل آماری
جزوه جلسه سوم تحلیل آماری
نمونه سوال اصول طراحی پایگاه داده دکتر درویشی دانشگاه تهران جنوب
جزوه ارائه نرم افزار SPSS و تحلیل داده های آزمایشگاهی حسین محمد بیگی
جزوه اصول طراحی پایگاه داده دکتر صمیمی داریوش
جزوه تجزیه و تحلیل داده های پانل
جزوه تحلیل و طراحی سیستم کوروش صمیمی داریوش
مقاله ارائه الگوی مناسب جهت پیاده سازی سیستم نگهداری و تعمیرات در کارخانجات خطوط تولید پیوسته با رویکرد مدل های تصمیم گیری و برنامه ریزی آرمانی فازی