کتابخانه کالج

کتاب ها ، جزوه ها و نمونه سوال های اقتصاد کار

فیلتر ها:
  • رشته: اقتصاد کار
جزوه جزوه
3 MB 43 خرید

جزوه جزوه
624 KB 23 خرید

جزوه جزوه
258 KB 21 خرید

کتاب کتاب
کتاب حسابداری صنعتی1
حسابداری بهای تمام شده
307 KB 18 خرید

خلاصه نویسی خلاصه نویسی
246 KB 18 خرید


جزوه جزوه
جزوه آمار
ابوالفضل ولدی
4 MB 16 خرید

کتاب کتاب
کتاب سازمان و مدیریت
وبلاگ علم مدیریت و مهندسی صنایع
509 KB 15 خرید

مقاله مقاله
مقاله مبانی مدیریت سرمایه گذاری
محمد قجر-دکتر منوچهر حاضر و مهرداد بنداری
654 KB 13 خرید

کتاب کتاب
کتاب اقتصاد خرد
تیمور محمدی
4 MB 13 خرید