جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت

دکتر عادل اذر


حجم: 12 MB

دانلود ها: 51
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد. این هزینه بابت سرور و ترافیک مصرفی آن است. طبیعیست که ارزش هر کتاب بسیار بیشتر از این مقدار است.