جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت

دکتر عادل اذر


حجم: 12 MB

دانلود: 99
یا
دسترسی به همه موارد
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد.ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

موارد مشابه

جزوه فلش کارت آمار و کاربرد آن در مدیریت
جزوه فلش کارت آمار و کاربرد آن در مدیریت
جزوه کاربرد آمار در مدیریت 2 ملیحه صحرایی
کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت عادل آذر،دکتر منصور مومنی
جزوه فلش کارت کاربرد کامپیوتر در مدیریت
نمونه سوال راهنما و سوالات امتحانی ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1 علی زارعی
کتاب ریاضی و کاربرد آن در مدیریت
جزوه آمار و کاربردآن در مدیریت
نمونه سوال مجموعه سوالات دکتری مدیریت آمار و روش تحقیق سازمان سنجش
جزوه کاربرد زبان در تربیت دکتر قلی پور
جزوه کاربرد کامپیوتر در مهندسی جزوه دانشگاه صنعتی شیراز
جزوه لغات پر کاربرد انگلیسی امین قلی پور
جزوه معرفی هیدرات‌های گازی ساختار و کاربرد هيدرات اثر افزودنی‌ها به هیدرات ذخیره سازی گاز طبیعی رشته مهندسی شیمی
نمونه سوال کاربرد کامپیوتر در رشته عمران
نمونه سوال تئوری احتمالات و کاربرد آن
کتاب معادلات دیفرانسیل و کاربرد آن ها سیمونز
کتاب حل مسایل کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی نیک منوچهر نیک آذر
کتاب کاربرد شاخص پایداری در کنترل لرزه ای وتعیین در آیین نامه ها