کتاب ریاضی و کاربرد آن در مدیریت


حجم: 899 KB

دانلود: 6
یا
دسترسی به همه موارد
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد.ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

موارد مشابه

کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت عادل آذر،دکتر منصور مومنی
جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت دکتر عادل اذر
نمونه سوال راهنما و سوالات امتحانی ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1 علی زارعی
جزوه فلش کارت آمار و کاربرد آن در مدیریت
جزوه فلش کارت آمار و کاربرد آن در مدیریت
جزوه کاربرد آمار در مدیریت 2 ملیحه صحرایی
جزوه فلش کارت کاربرد کامپیوتر در مدیریت
کتاب حل مسایل کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی نیک منوچهر نیک آذر
کتاب معادلات دیفرانسیل و کاربرد آن ها سیمونز
کتاب کاربرد تحلیل پوش اور (بار افزون) و طیف ظرفیت
کتاب ده کاربرد مهم الیاف کربن در صنعت احمد جودکی
کتاب کاربرد مواد هسته ای اسفنجی در صنایع دریایی جمشید قضاتی
کتاب کاربرد شاخص پایداری در کنترل لرزه ای وتعیین در آیین نامه ها
جزوه کاربرد زبان در تربیت دکتر قلی پور
نمونه سوال کاربرد کامپیوتر در رشته عمران
نمونه سوال تئوری احتمالات و کاربرد آن
جزوه کاربرد کامپیوتر در مهندسی جزوه دانشگاه صنعتی شیراز
جزوه لغات پر کاربرد انگلیسی امین قلی پور