نمونه سوال کاربرد کامپیوتر در رشته عمران


حجم: 504 KB

دانلود ها: 5
یا
با استفاده از اعتبار
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد. این هزینه بابت سرور و ترافیک مصرفی آن است. طبیعیست که ارزش هر کتاب بسیار بیشتر از این مقدار است. ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

رشته های مرتبط

موارد مشابه

جزوه فلش کارت کاربرد کامپیوتر در مدیریت
جزوه کاربرد کامپیوتر در مهندسی جزوه دانشگاه صنعتی شیراز
نمونه سوال آزمون کارشناسی ارشد سال 1388 دانشگاه آزاد رشته مهندسی عمران مهندس کوروش کبیر
نمونه سوال آزمون کارشناسی ارشد سال 1389 دانشگاه آزاد رشته مهندسی عمران مهندس کوروش کبیر
نمونه سوال آزمون کارشناسی ارشد سال 1387 دانشگاه آزاد رشته مهندسی عمران مهندس کوروش کبیر
نمونه سوال آزمون کارشناسی ارشد سال 1386 دانشگاه آزاد رشته مهندسی عمران مهندس کوروش کبیر
نمونه سوال آزمون کارشناسی ارشد سال 1385 دانشگاه آزاد رشته مهندسی عمران مهندس کوروش کبیر
نمونه سوال آزمون کارشناسی ارشد سال 1384 دانشگاه آزاد رشته مهندسی عمران مهندس کوروش کبیر
نمونه سوال آزمون کارشناسی ارشد سال 1383 دانشگاه آزاد رشته مهندسی عمران مهندس کوروش کبیر
نمونه سوال آزمون کارشناسی ارشد سال 1382 دانشگاه آزاد رشته مهندسی عمران مهندس کوروش کبیر
نمونه سوال آزمون کارشناسی ارشد سال 1381 دانشگاه آزاد رشته مهندسی عمران مهندس کوروش کبیر
کتاب آموزش مدارات الکترونیکی برای رشته برق و کامپیوتر جناب آقای دکتر مزینی
جزوه سیستم های عامل رشته برق و کامپیوتر دکتر حقیقت دانشگاه تهران
جزوه معرفی هیدرات‌های گازی ساختار و کاربرد هيدرات اثر افزودنی‌ها به هیدرات ذخیره سازی گاز طبیعی رشته مهندسی شیمی
نمونه سوال آزمون کارشناسی ارشد عمران 96
نمونه سوال سوالات ارشد مهندسی عمران 1390 - با پاسخ کلیدی سازمان سنجش
نمونه سوال معماری کامپیوتر به همراه پاسخ تشریحی
نمونه سوال معماری کامپیوتر دکتر لطفعلی شمیرانی تهران جنوب

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 477 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 477 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/kalejir/laravel_files/kfiles/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/kalejir/laravel_files/kfiles/storage/framework/sessions/zMqLbJh9BXq7URKoxgJtfANDoKddI4zndpWLh3mL', 'contents' => 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"G591qswuhw2aGpt0CYOSPS0OC1zhXoxyDwNl5s29";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:238:"https://kalej.ir/books/2298/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1585496609;s:1:"c";i:1585496609;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/kalejir/laravel_files/kfiles/storage/framework/sessions/zMqLbJh9BXq7URKoxgJtfANDoKddI4zndpWLh3mL', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"G591qswuhw2aGpt0CYOSPS0OC1zhXoxyDwNl5s29";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:238:"https://kalej.ir/books/2298/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1585496609;s:1:"c";i:1585496609;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/kalejir/laravel_files/kfiles/storage/framework/sessions/zMqLbJh9BXq7URKoxgJtfANDoKddI4zndpWLh3mL', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"G591qswuhw2aGpt0CYOSPS0OC1zhXoxyDwNl5s29";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:238:"https://kalej.ir/books/2298/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1585496609;s:1:"c";i:1585496609;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('zMqLbJh9BXq7URKoxgJtfANDoKddI4zndpWLh3mL', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"G591qswuhw2aGpt0CYOSPS0OC1zhXoxyDwNl5s29";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:238:"https://kalej.ir/books/2298/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1585496609;s:1:"c";i:1585496609;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 263
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 177
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58