جزوه مبانی کامپیوتر در مدیریت

دکتر نعیمی مجد


حجم: 6 MB

دانلود ها: 1
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد. این هزینه بابت سرور و ترافیک مصرفی آن است. طبیعیست که ارزش هر کتاب بسیار بیشتر از این مقدار است.
ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

موارد مشابه

جزوه مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی دکتر گرجی دانشگاه یادگار امام شهر ری
جزوه مبانی کامپیوتر و برنامه سازی دکتر زهرا ایزدی دوست
خلاصه نویسی مبانی کامپیوتر مجتبی محمدیان
جزوه فلش کارت کاربرد کامپیوتر در مدیریت
مقاله مبانی مدیریت سرمایه گذاری محمد قجر-دکتر منوچهر حاضر و مهرداد بنداری
کتاب مبانی فلسفی تئوری های مدیریت دکتر اعرابی
کتاب مطالبی ازکتاب اصول و مبانی مدیریت
کتاب مبانی مدیریت صنعتی میرزا حسن حسینی،روح الله حسینی
جزوه معماری کامپیوتر دکتر کارگرنژاد دانشگاه تهران جنوب
جزوه سیستم های عامل رشته برق و کامپیوتر دکتر حقیقت دانشگاه تهران
جزوه کاربرد کامپیوتر در مهندسی جزوه دانشگاه صنعتی شیراز
جزوه معماری کامپیوتر ناصری
جزوه گزارش کار آزمایشگاه معماری کامپیوتر دانشگاه آزاد تهران جنوب
جزوه برنامه نویسی کامپیوتر دکتر میرحسینی
نمونه سوال معماری کامپیوتر به همراه پاسخ تشریحی
نمونه سوال معماری کامپیوتر دکتر لطفعلی شمیرانی تهران جنوب
کتاب آموزش مدارات الکترونیکی برای رشته برق و کامپیوتر جناب آقای دکتر مزینی
نمونه سوال کاربرد کامپیوتر در رشته عمران