کتابخانه کالج

جزوه استاد ، نمونه سوال امتحانی ، مقاله و... در کالج

فیلتر ها:
  • برچسب: مدیریت
جزوه جزوه
12 MB 90 دانلود

کتاب کتاب
کتاب سازمان و مدیریت
وبلاگ علم مدیریت و مهندسی صنایع
509 KB 15 دانلود

کتاب کتاب
کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت
عادل آذر،دکتر منصور مومنی
8 MB 13 دانلودجزوه جزوه
5 MB 2 دانلود