کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت

عادل آذر،دکتر منصور مومنی


حجم: 8 MB

دانلود: 16
یا
دسترسی به همه موارد
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد.ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

موارد مشابه

جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت دکتر عادل اذر
جزوه فلش کارت آمار و کاربرد آن در مدیریت
جزوه فلش کارت آمار و کاربرد آن در مدیریت
جزوه کاربرد آمار در مدیریت 2 ملیحه صحرایی
کتاب ریاضی و کاربرد آن در مدیریت
نمونه سوال راهنما و سوالات امتحانی ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1 علی زارعی
جزوه فلش کارت کاربرد کامپیوتر در مدیریت
نمونه سوال مجموعه سوالات دکتری مدیریت آمار و روش تحقیق سازمان سنجش
جزوه آمار و کاربردآن در مدیریت
کتاب حل مسایل کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی نیک منوچهر نیک آذر
کتاب معادلات دیفرانسیل و کاربرد آن ها سیمونز
کتاب کاربرد تحلیل پوش اور (بار افزون) و طیف ظرفیت
کتاب کاربرد مواد هسته ای اسفنجی در صنایع دریایی جمشید قضاتی
کتاب ده کاربرد مهم الیاف کربن در صنعت احمد جودکی
کتاب کاربرد شاخص پایداری در کنترل لرزه ای وتعیین در آیین نامه ها
جزوه کاربرد زبان در تربیت دکتر قلی پور
نمونه سوال کاربرد کامپیوتر در رشته عمران
نمونه سوال تئوری احتمالات و کاربرد آن