کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت

عادل آذر،دکتر منصور مومنی


حجم: 8 MB

دانلود ها: 9
یا
با استفاده از اعتبار
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد. این هزینه بابت سرور و ترافیک مصرفی آن است. طبیعیست که ارزش هر کتاب بسیار بیشتر از این مقدار است. ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

موارد مشابه

جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت دکتر عادل اذر
جزوه فلش کارت آمار و کاربرد آن در مدیریت
جزوه فلش کارت آمار و کاربرد آن در مدیریت
جزوه کاربرد آمار در مدیریت 2 ملیحه صحرایی
کتاب ریاضی و کاربرد آن در مدیریت
نمونه سوال راهنما و سوالات امتحانی ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1 علی زارعی
جزوه فلش کارت کاربرد کامپیوتر در مدیریت
جزوه آمار در مدیریت
نمونه سوال مجموعه سوالات دکتری مدیریت آمار و روش تحقیق سازمان سنجش
کتاب معادلات دیفرانسیل و کاربرد آن ها سیمونز
کتاب کاربرد شاخص پایداری در کنترل لرزه ای وتعیین در آیین نامه ها
کتاب کاربرد مواد هسته ای اسفنجی در صنایع دریایی جمشید قضاتی
کتاب ده کاربرد مهم الیاف کربن در صنعت احمد جودکی
کتاب حل مسایل کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی نیک منوچهر نیک آذر
کتاب کاربرد تحلیل پوش اور (بار افزون) و طیف ظرفیت
نمونه سوال کاربرد کامپیوتر در رشته عمران
جزوه کاربرد کامپیوتر در مهندسی جزوه دانشگاه صنعتی شیراز
خلاصه نویسی پایتون به همراه متدها و کلاس های پر کاربرد

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 554 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 554 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/kalejir/laravel_files/kfiles/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/kalejir/laravel_files/kfiles/storage/framework/sessions/kdkYriC7IetqvDMQcEIjECs9JssfKs5j1nRBTUy0', 'contents' => 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"q91k5hmJiqCnPa7JMFqbmLvW4aGImKbfMI4OInWr";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:315:"https://kalej.ir/books/2703/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%DB%8C";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1585496795;s:1:"c";i:1585496795;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/kalejir/laravel_files/kfiles/storage/framework/sessions/kdkYriC7IetqvDMQcEIjECs9JssfKs5j1nRBTUy0', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"q91k5hmJiqCnPa7JMFqbmLvW4aGImKbfMI4OInWr";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:315:"https://kalej.ir/books/2703/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%DB%8C";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1585496795;s:1:"c";i:1585496795;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/kalejir/laravel_files/kfiles/storage/framework/sessions/kdkYriC7IetqvDMQcEIjECs9JssfKs5j1nRBTUy0', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"q91k5hmJiqCnPa7JMFqbmLvW4aGImKbfMI4OInWr";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:315:"https://kalej.ir/books/2703/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%DB%8C";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1585496795;s:1:"c";i:1585496795;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('kdkYriC7IetqvDMQcEIjECs9JssfKs5j1nRBTUy0', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"q91k5hmJiqCnPa7JMFqbmLvW4aGImKbfMI4OInWr";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:315:"https://kalej.ir/books/2703/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%DB%8C";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1585496795;s:1:"c";i:1585496795;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 263
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 177
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58