کتابخانه کالج

جزوه استاد ، نمونه سوال امتحانی ، مقاله و... در کالج

فیلتر ها:
  • برچسب: آمار
جزوه جزوه
12 MB 66 خرید

خلاصه نویسی خلاصه نویسی
خلاصه نویسی آمار و احتمال
مهدی فرقانی فرد
2 MB 36 خرید

کتاب کتاب
کتاب آمار و احتمال مهندسی
دکتر نعمت اللهی
18 MB 26 خرید

خلاصه نویسی خلاصه نویسی
853 KB 20 خرید

جزوه جزوه
جزوه آمار و احتمالات مهندسی
دکتر رحمان فرنوش تهران جنوب
16 MB 17 خرید

جزوه جزوه
جزوه آمار
ابوالفضل ولدی
4 MB 16 خرید

کتاب کتاب
کتاب آمار
سید علی اکبر رزمی
2 MB 14 خرید

کتاب کتاب
کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت
عادل آذر،دکتر منصور مومنی
8 MB 10 خرید

کتاب کتاب
3 MB 9 خرید

جزوه جزوه
جزوه آمار
رضا بهرامی
986 KB 6 خرید