جزوه سیستم های عامل رشته برق و کامپیوتر

دکتر حقیقت دانشگاه تهران


حجم: 5 MB

دانلود: 5
یا
دسترسی به همه موارد
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد.ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

موارد مشابه

جزوه درسی سیستم های عامل حمید عالمی آرانی
کتاب آموزش مدارات الکترونیکی برای رشته برق و کامپیوتر جناب آقای دکتر مزینی
جزوه سیستم عامل دانشگاه تهران جنوب
جزوه سیستم عامل
کتاب سیستم عامل
کتاب سیستم عامل
نمونه سوال کاربرد کامپیوتر در رشته عمران
جزوه سیگنال ها و سیستم ها کنکور ارشد مهندسی برق 97
جزوه هندبوک فوق العاده برای RCD با شکل های مفهومی و توضیح برای تک تک سیستم های TN, TT,IT
کتاب طراحی سیستم های روشنایی تونل های راه پژوهشکده حمل و نقل
جزوه معماری کامپیوتر دکتر کارگرنژاد دانشگاه تهران جنوب
جزوه فلش کارت کاربرد کامپیوتر در مدیریت
جزوه مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی دکتر گرجی دانشگاه یادگار امام شهر ری
جزوه کاربرد کامپیوتر در مهندسی جزوه دانشگاه صنعتی شیراز
جزوه گزارش کار آزمایشگاه معماری کامپیوتر دانشگاه آزاد تهران جنوب
جزوه معماری کامپیوتر ناصری
جزوه مبانی کامپیوتر و برنامه سازی دکتر زهرا ایزدی دوست
جزوه مبانی کامپیوتر در مدیریت دکتر نعیمی مجد