کتاب 104 مسئله ی تئوری اعداد

تیتو آندرسکو-دورین آندریکا و زومینگ فنگ


حجم: 8 MB

دانلود: 1
یا
دسترسی به همه موارد
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد.ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

موارد مشابه

کتاب تئوری اعداد: 250 مسئله حساب واتسلاو سرپینسکی -ترجمه پرویز شهریاری
نمونه سوال مسئله یابی و حل مسئله
کتاب گزیده ای از مسئله های دشوار ریاضی کنستانتین شاخنو -ترجمه پرویز شهریاری
کتاب مقدمه ای بر نظریه اعداد محسن اصغری
کتاب نظریه اعداد حسن دقیق
کتاب مسئله های ریاضی: آسان، ولی... آ.ای.اوستروسکی، ا.ب.دینکین-ترجمه پرویز شهریاری
کتاب نظریه جبری اعداد هری پالارد -ترجمه شهناز طاهری
کتاب اعداد گویا و گنگ ایوان نیون -ترجمه غلامحسین اخلاقی نیا
کتاب هفت مسئله ریاضی از شیخ بهائی شیخ بهایی
کتاب یادگیری متلب با رویکرد حل مسئله
کتاب مقدمه ای بر جبر تعویض پذیر و نظریه اعداد سوکمار داس آدهی کاری -ترجمه منصور معتمدی
کتاب ورودی به نظریه اعداد حمیدرضا امیری
کتاب اعداد مختلط و هندسه لیانگ - شین هان -ترجمه محمد بهفروزی
کتاب مسئله های تاریخی ریاضیات واسیلی دیمیتریه ویچ چیستیاکوف -ترجمه پرویز شهریاری
کتاب مسئله خاورمیانه عربی در سازمان ملل متحد منوچهر گنجی
جزوه اعداد مختلط دانشگاه تهران جنوب
مقاله بررسی رابطه بین حل مسئله ،مهارتهای زندگی و سلامت روان دانش آموزان مقطع متوسطه
کتاب مبانی فلسفی تئوری های مدیریت دکتر اعرابی