کتاب نظریه جبری اعداد

هری پالارد -ترجمه شهناز طاهری


حجم: 3 MB

دانلود ها: 5
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد. این هزینه بابت سرور و ترافیک مصرفی آن است. طبیعیست که ارزش هر کتاب بسیار بیشتر از این مقدار است.
ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

موارد مشابه

کتاب نظریه اعداد حسن دقیق
کتاب مقدمه ای بر نظریه اعداد محسن اصغری
کتاب مقدمه ای بر جبر تعویض پذیر و نظریه اعداد سوکمار داس آدهی کاری -ترجمه منصور معتمدی
کتاب ورودی به نظریه اعداد حمیدرضا امیری
کتاب مقدمه ای بر توپولوژی جبری کریم صدیقی
کتاب هندسه جبری مقدماتی میلز رید -ترجمه رحیم زارع نهندی
کتاب تئوری اعداد: 250 مسئله حساب واتسلاو سرپینسکی -ترجمه پرویز شهریاری
کتاب اعداد مختلط و هندسه لیانگ - شین هان -ترجمه محمد بهفروزی
کتاب 104 مسئله ی تئوری اعداد تیتو آندرسکو-دورین آندریکا و زومینگ فنگ
کتاب اعداد گویا و گنگ ایوان نیون -ترجمه غلامحسین اخلاقی نیا
جزوه اعداد مختلط دانشگاه تهران جنوب
کتاب نظریه مجموعه ها و کاربردهای آن شووینگ تی. لین -ترجمه عمید رسولیان
کتاب نظریه پردازان و مشاهیر مدیریت
کتاب نظریه طبیعی مجموعه ها هالموس -ترجمه عبدالحمید دادالله
کتاب راهنما و تشریح مسائل نظریه مجموعه ها و کاربردهای آن علیرضا احمدی و محمدرضا زمانی
کتاب حل تمرین نظریه زبان ها و ماشین ها
کتاب نظریه زبان ها و ماشین ها
کتاب نظریه گالوا ژوزف روتمن -ترجمه علی نجات دارابی