کتاب نظریه جبری اعداد

هری پالارد -ترجمه شهناز طاهری


حجم: 3 MB

دانلود: 5
یا
دسترسی به همه موارد
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد.ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

موارد مشابه

کتاب مقدمه ای بر نظریه اعداد محسن اصغری
کتاب نظریه اعداد حسن دقیق
کتاب مقدمه ای بر جبر تعویض پذیر و نظریه اعداد سوکمار داس آدهی کاری -ترجمه منصور معتمدی
کتاب ورودی به نظریه اعداد حمیدرضا امیری
کتاب مقدمه ای بر توپولوژی جبری کریم صدیقی
کتاب هندسه جبری مقدماتی میلز رید -ترجمه رحیم زارع نهندی
کتاب اعداد گویا و گنگ ایوان نیون -ترجمه غلامحسین اخلاقی نیا
کتاب تئوری اعداد: 250 مسئله حساب واتسلاو سرپینسکی -ترجمه پرویز شهریاری
کتاب 104 مسئله ی تئوری اعداد تیتو آندرسکو-دورین آندریکا و زومینگ فنگ
کتاب اعداد مختلط و هندسه لیانگ - شین هان -ترجمه محمد بهفروزی
جزوه اعداد مختلط دانشگاه تهران جنوب
کتاب نظریه مجموعه ها و کاربردهای آن شووینگ تی. لین -ترجمه عمید رسولیان
کتاب نظریه پردازان و مشاهیر مدیریت
کتاب راهنما و تشریح مسائل نظریه مجموعه ها و کاربردهای آن علیرضا احمدی و محمدرضا زمانی
کتاب نظریه طبیعی مجموعه ها هالموس -ترجمه عبدالحمید دادالله
کتاب حل تمرین نظریه زبان ها و ماشین ها
کتاب نظریه‌ها و روش ‌های طراحی حیدر جهان بخش
کتاب نظریه های ساخت شهر قابل استفاده برای دانشجویان شهرسازی