کتاب اعداد گویا و گنگ

ایوان نیون -ترجمه غلامحسین اخلاقی نیا


حجم: 4 MB

دانلود: 5
یا
دسترسی به همه موارد
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد.ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

موارد مشابه

کتاب مقدمه ای بر نظریه اعداد محسن اصغری
کتاب نظریه اعداد حسن دقیق
کتاب نظریه جبری اعداد هری پالارد -ترجمه شهناز طاهری
کتاب تئوری اعداد: 250 مسئله حساب واتسلاو سرپینسکی -ترجمه پرویز شهریاری
کتاب مقدمه ای بر جبر تعویض پذیر و نظریه اعداد سوکمار داس آدهی کاری -ترجمه منصور معتمدی
کتاب ورودی به نظریه اعداد حمیدرضا امیری
کتاب اعداد مختلط و هندسه لیانگ - شین هان -ترجمه محمد بهفروزی
کتاب 104 مسئله ی تئوری اعداد تیتو آندرسکو-دورین آندریکا و زومینگ فنگ
جزوه اعداد مختلط دانشگاه تهران جنوب
کتاب ماکزیمم و می نیمم، بدون استفاده از مشتق ایوان نیون
کتاب گزیده ای از مسئله های دشوار ریاضی کنستانتین شاخنو -ترجمه پرویز شهریاری
کتاب مسئله های ریاضی: آسان، ولی... آ.ای.اوستروسکی، ا.ب.دینکین-ترجمه پرویز شهریاری
کتاب مسئله های تاریخی ریاضیات واسیلی دیمیتریه ویچ چیستیاکوف -ترجمه پرویز شهریاری
کتاب هندسه جبری مقدماتی میلز رید -ترجمه رحیم زارع نهندی
کتاب تقارن در جبر بالتیانسکی -ترجمه پرویز شهریاری
کتاب جبر برداری گوسیاتنیکوف -رزنی چنکو-ترجمه پرویز شهریاری
کتاب متغیرهای مختلط هرب سیلورمن -ترجمه محسن نقشینه ارجمند
کتاب سرگرمیهای هندسه پرلمان -ترجمه پرویز شهریاری