کتاب راهنما و تفسیر آئین نامه طرح ساختمانها در برابر زلزله

ترکاشوند


حجم: 4 MB

دانلود: 2
یا
دسترسی به همه موارد
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد.ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

رشته های مرتبط

موارد مشابه

کتاب آیین نامه طرح پلهای راه و راه آهن در برابر زلزله نشریه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
کتاب طراحی ساختمان ها در برابر زلزله-آیین کار موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
کتاب ساختمانهای مسکونی مقاوم در برابر زلزله مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
کتاب آئین نامه راهنمایی و رانندگی پلیس راهبر
کتاب آئین نامه بتن ایران (ابا)
کتاب آئین نامه تحریر دفاتر قانونی
کتاب آیین نامه 2800 زلزله (ویرایش سوم)
کتاب راهنما و تشریح مسائل نظریه مجموعه ها و کاربردهای آن علیرضا احمدی و محمدرضا زمانی
نمونه سوال راهنما و سوالات امتحانی ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1 علی زارعی
کتاب آیین نامه طرح هندسی راه ها نشریه سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کتاب نشریه آیین نامه طرح هندسی راه ها مرکز تحقیقات و مطالعات راه و ترابری
کتاب برابر پارسی واژگان پزشکی غلامعلی نوری نیرو
کتاب محافظت ساختمان ها در برابر حریق سازمان برنامه و بودجه
کتاب زنان - دختران - پسران و مردان نیازهای متفاوت – فرصت های برابر کمیته دائمی بین آژانسی
کتاب تفسیر موضوعی قرآن جمعی از نویسندگان
کتاب تفسیر موضوعی قرآن
کتاب تأثیر نظریات مشورتی OECD بر تفسیر موافقتنامه های اجتناب از اخذ مالیات نعیم نوربخش
نمونه سوال اصول مهندسی زلزله دانشگاه آزاد تهران جنوب