کتابخانه کالج

جزوه استاد ، نمونه سوال امتحانی ، مقاله و... در کالج

خلاصه نویسی خلاصه نویسی
خلاصه نویسی ریاضی مهندسی
مهدی فرقانی فرد
3 MB 28 دانلود


کتاب کتاب
کتاب هوش مصنوعی
استوارت جی راسل
3 MB 27 دانلود

جزوه جزوه
624 KB 27 دانلود

کتاب کتاب
کتاب آمار و احتمال مهندسی
دکتر نعمت اللهی
18 MB 27 دانلود


نمونه سوال نمونه سوال
12 MB 26 دانلود

مقاله مقاله
1 MB 26 دانلود

نمونه سوال نمونه سوال
358 KB 26 دانلود