کتابخانه کالج

جزوه استاد ، نمونه سوال امتحانی ، مقاله و... در کالج

نمونه سوال نمونه سوال
4 MB 20 خرید

کتاب کتاب
کتاب آموزش کامل Plc
اتوماسیون مدار فرمان کنترل برق صنعتی
5 MB 20 خرید

خلاصه نویسی خلاصه نویسی
853 KB 19 خرید

خلاصه نویسی خلاصه نویسی
293 KB 19 خرید


نمونه سوال نمونه سوال
نمونه سوال فیزیک 1 سال ۸۹
دانشگاه آزاد تهران جنوب
123 KB 18 خرید

نمونه سوال نمونه سوال
نمونه سوال لیست منابع ارشد رشته های مهندسی
منابع مکانیک، برق، صنایع، هوافضا
68 KB 18 خرید

کتاب کتاب
کتاب حسابداری صنعتی1
حسابداری بهای تمام شده
307 KB 18 خرید

خلاصه نویسی خلاصه نویسی
246 KB 18 خرید

کتاب کتاب
8 MB 18 خرید