کتابخانه کالج

جزوه استاد ، نمونه سوال امتحانی ، مقاله و... در کالج

کتاب کتاب
کتاب اقتصاد کلان
عباس شاکری - چاپ هشتم سال 1384
14 MB +100 دانلود

کتاب کتاب
کتاب حسابداری مالیاتی
جمشید اسکندری
2 MB 91 دانلود


جزوه جزوه
12 MB 88 دانلود

خلاصه نویسی خلاصه نویسی
خلاصه نویسی ریاضی 2
مهدی فرقانی فرد
1 MB 84 دانلود


نمونه سوال نمونه سوال
نمونه سوال زبان عمومی
دانشگاه آزاد تهران شمال
540 KB 79 دانلود

کتاب کتاب
کتاب فیزیک عمومی هالیدی 2
دیوید هالیدی (ویرایش8-فارسی)
18 MB 75 دانلود

خلاصه نویسی خلاصه نویسی
2 MB 74 دانلود

کتاب کتاب
کتاب سلام بر ابراهیم
گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی
3 MB 74 دانلود