کتابخانه کالج

جزوه استاد ، نمونه سوال امتحانی ، مقاله و... در کالج


کتاب کتاب
6 MB 25 خرید

خلاصه نویسی خلاصه نویسی
خلاصه نویسی اندیشه اسلامی 2
مهدی فرقانی فرد (استاد فتحی مرشت)
3 MB 25 خرید

خلاصه نویسی خلاصه نویسی
خلاصه نویسی آز فیزیک 2
مهدی فرقانی فرد
561 KB 24 خرید

جزوه جزوه
جزوه مبانی برنامه نویسی
دانشگاه علم و صنعت - عباس عزیز جلالی
798 KB 23 خرید

جزوه جزوه
624 KB 23 خرید

کتاب کتاب
کتاب آمار و احتمال مهندسی
دکتر نعمت اللهی
18 MB 23 خرید

جزوه جزوه
جزوه ریاضی عمومی 2
استاد ایوب غریب خواجه
2 MB 22 خرید

جزوه جزوه
جزوه معادلات استاد نیکوکار (فصل دوم)
معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم
6 MB 22 خرید

جزوه جزوه
جزوه ریاضی عمومی 1
استاد زهرابلالی تهران جنوب
17 MB 21 خرید