کتابخانه کالج

جزوه استاد ، نمونه سوال امتحانی ، مقاله و... در کالج

خلاصه نویسی خلاصه نویسی
5 MB 31 خرید


کتاب کتاب
27 MB 29 خرید


کتاب کتاب
کتاب هوش مصنوعی
استوارت جی راسل
3 MB 27 خرید

کتاب کتاب
6 MB 27 خرید

خلاصه نویسی خلاصه نویسی
خلاصه نویسی ریاضی مهندسی
مهدی فرقانی فرد
3 MB 27 خرید

جزوه جزوه
جزوه استاتیک
دانشگاه صنعتی اصفهان
6 MB 26 خرید

نمونه سوال نمونه سوال
12 MB 26 خرید

مقاله مقاله
1 MB 26 خرید