کتاب ارتعاشات مکانیکی (ویرایش 4)

سینگیریسیواس رائو


حجم: 2 MB

دانلود: 62
یا
دسترسی به همه موارد
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد.ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

موارد مشابه

کتاب پرسش و پاسخ ارتعاشات مکانیکی تامسون صفا برهانی - مازیار کاظمی
کتاب امواج مکانیکی و الکترومغناطیسی اسفندیار معتمدی
کتاب مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها ج3 کانال کشی نشریه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
جزوه خواص مکانیکی مواد عبد العلی فیاض
جزوه خواص مکانیکی
جزوه تاسیسات مکانیکی دکتر نیک سیما
جزوه خواص مکانیکی 1
نمونه سوال مونتاژ مکانیکی
کتاب فیزیولوژی گیاهی ویرایش ششم تایز و زایگر
کتاب ترجمه استاندارد API 1104 ویرایش 1998
کتاب حل المسایل الکترومغناطیس چنگ ویرایش 2
کتاب مکانیک کوانتمی- فصل 40 فیزیک دانشگاهی - ویرایش 13 راجر فریدمن-هیو یانگ
کتاب فصل 22 فیزیک دانشگاهی –قانون گوس-ویرایش 14 راجر فرید من -هیو یانگ
کتاب رفتار موجی ذرات - فصل 39 فیزیک دانشگاهی - ویرایش 13 راجر فریدمن – هیو یانگ
کتاب ساختار اتمی - فصل 41 فیزیک دانشگاهی- ویرایش 13 راجر فریدمن-هیو یانگ
کتاب فیزیک هسته ای- فصل 43 فیزیک دانشگاهی ویرایش 13 راجر فریدمن- هیو یانگ
کتاب راهنمای ریاضیات مهندسی اروین کریزیگ ویرایش 9 Erwin Kreyszig
کتاب راش - فصل 36 فیزیک دانشگاهی-ویرایش 13 راجر فرید من- هیو یانگ