جزوه خواص مکانیکی 1


حجم: 8 MB

دانلود: 1
یا
دسترسی به همه موارد
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد.ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

موارد مشابه

جزوه خواص مکانیکی مواد عبد العلی فیاض
جزوه خواص مکانیکی
کتاب خواص مواد مهندسی
نمونه سوال خواص فیزیکی ۱
کتاب تحلیل و بررسی خواص الگوریتم درونیاب باریسنتریک محسن قدمی
جزوه تاسیسات مکانیکی دکتر نیک سیما
کتاب ارتعاشات مکانیکی (ویرایش 4) سینگیریسیواس رائو
کتاب امواج مکانیکی و الکترومغناطیسی اسفندیار معتمدی
کتاب پرسش و پاسخ ارتعاشات مکانیکی تامسون صفا برهانی - مازیار کاظمی
کتاب مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها ج3 کانال کشی نشریه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
نمونه سوال مونتاژ مکانیکی
کتاب آیین نامه مشخصات فنی عمومی راه نشریه سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کتاب استاندارد نقشه کشی ساختمانی نشریه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
کتاب مشخصات فنی تاسیسات برق بیمارستان سازمان برنامه و بودجه
کتاب ضوابط طراحی ساختمان های آموزشی نشریه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
کتاب مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمان معاونت برنامه ریزی و نظارت رئیس جمهور
کتاب راهنمای برگزای مسابقات معماری و شهرسازی در ایران (نشریه 240) سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
کتاب دستور العمل حفاظت و ایمنی در کارگاه های سد سازی نشریه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور