کبری حاجی زاده

کبری حاجی زاده

1.8 (28 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

2

نمره

1.8

امتحان

1.8

اخلاق

1.7

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.

خیلی استاد ب دردنخورین.حضور غیابش پروژه لاشه.خیلی با خنده و مهربون همتونو میندازه


کلاساش به شدت پر استرسه ، اصلا پیشنهاد نمیکنمش


نمره دادنشون عالیه