سیدمحمود مدرسی

سیدمحمود مدرسی

3.1 (13 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.9

نمره

2.9

امتحان

2.9

اخلاق

3.7

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بسیار منظم و با اخلاق فقط یکم سختگیر

1399

از ما کنفرانس گرفت. حدود ده نمره کنفرانس.

1396

رشته های مرتبط

مهندسی برق الکترونیک

مهندسی مکانیک

مهندسی برق

مهندسی برق قدرت

برق - مهندسی مخابرات