سپیده بهرآور

سپیده بهرآور

3.6 (21 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3.6

نمره

3.1

امتحان

3.2

اخلاق

4.5

میانگین نمره

11

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.

استادی‌بسیار با اخلاق و پر انرژی هستند و برای جلوگیری از یکنواختی و ایجاد تمرکز دانشجو را به چالش می کشاند.تدریس ایشان عالی و پر بازده می باشد ، در ارائه تکالیف سخت گیر هستند


سر کلاسش خسته نمیشی از بس هم عالی درس میده هم میخندی


رشته های مرتبط

کامپیوتر - مهندسی سخت افزار

مهندسی برق الکترونیک

مهندسی برق

مهندسی پزشکی

مهندسی شیمی

مهندسی مکانیک

مهندسی برق قدرت