محمود محمودی

استاد محمود محمودی

1.8 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

2

نمره

3

امتحان

1

اخلاق

1

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

تدریس بد نیست. نمره ها خوب. امتحان خیلی با انتقال استرس به دانشجو گرفته میشه. اخلاق بسیار ناخوشایند.

سال 1396

رشته های مرتبط

  • مهندسی برق الکترونیک
  • مهندسی برق
ثبت نام اساتید