محمود محمودی

استاد محمود محمودی

1.8 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

2

نمره

3

امتحان

1

اخلاق

1

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

تدریس بد نیست. نمره ها خوب. امتحان خیلی با انتقال استرس به دانشجو گرفته میشه. اخلاق بسیار ناخوشایند.

سال 1396

رشته های مرتبط

  • مهندسی برق الکترونیک
  • مهندسی برق