خلاصه نویسی تنظیم خانواده و جمعیت

کوروش (دکتر محمود علی مددی)


حجم: 525 KB

دانلود ها: 16
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد. این هزینه بابت سرور و ترافیک مصرفی آن است. طبیعیست که ارزش هر کتاب بسیار بیشتر از این مقدار است.
ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

رشته های مرتبط

موارد مشابه

کتاب دانش خانواده و جمعیت (تنظیم خانوده) زهرا آیت اللهی - امیرحسین بانکی پورفرد
جزوه دانش جمعیت خانواده دکتر رحیم وفاپور تهران جنوب
کتاب راهنمای عملی تنظیم دادخواست های حقوقی معاونت آموزش قوه قضاییه
کتاب راهنمای عملی تنظیم دادخواستهای حقوقی مهاونت آموزش قوه قضاییه
کتاب جمعیت ایران و بستر جغرافیائی آن جعفر جوان
نمونه سوال دانش خانواده دکتر وفاپور دانشگاه تهران جنوب
کتاب نقش و کارکرد خانواده در گرايش دانشجويان به اعتياد و سوء مصرف مواد
جزوه فلش کارت مباني زوج درماني و خانواده
کتاب قانون جدید حمایت از خانواده
نمونه سوال خانواده نابسامان
نمونه سوال خانواده نابسامان
نمونه سوال خانواده نابسامان
کتاب خانواده -جنسیت و حقوق در دانمارک
کتاب قانون جامع حمایت از حقوق معلولین دبیرخانه کمیته اجرائی قانون جامعه حمایت از حقوق معلولین
کتاب قانون ارث معاونت آموزش قوه قضاییه
نمونه سوال مجموعه سوالات مصاحبه علمی داوطلبان تصدی امر قضا (جلد 1) معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه
نمونه سوال مجموعه سوالات مصاحبه علمی داوطلبان تصدی امر قضا (جلد 2) معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه
مقاله رویکردی مبتنی بر دانش به بهبود فرهنگ مطالعه ای ترکیبی به نقش شبکه های اجتماعی و اکتساب دانش دکتر پیتر مارزک،دانشکده مدیریت دانشگاه ناتینگهام