مرتضی رزاز

مرتضی رزاز

3 (7 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.9

نمره

2.4

امتحان

3.3

اخلاق

3.3

میانگین نمره

10

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.

جوری درس میده هیچی نمیفمید سر کلاس.

1396

امتحان عین سوالات جزوه. تدریس مفهومی و خوب.

1396

بد و نامفهوم درس میده میگه از همون تمرین های جزوه امتحان میگیرم ولی خیلی سختتر امتحان میگیره نمره خودتونو میده

1397

رشته های مرتبط

مهندسی برق الکترونیک

مهندسی برق

مهندسی معماری

electrical engineering