مرتضی رزاز

مرتضی رزاز

3.3 (6 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3.2

نمره

2.7

امتحان

3.7

اخلاق

3.7

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بد و نامفهوم درس میده میگه از همون تمرین های جزوه امتحان میگیرم ولی خیلی سختتر امتحان میگیره نمره خودتونو میده


جوری درس میده هیچی نمیفمید سر کلاس.


امتحان عین سوالات جزوه. تدریس مفهومی و خوب.


رشته های مرتبط

مهندسی برق الکترونیک

مهندسی برق

مهندسی معماری