مرتضی رزاز

مرتضی رزاز

3 (7 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.9

نمره

2.4

امتحان

3.3

اخلاق

3.3

میانگین نمره

10

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.

بد و نامفهوم درس میده میگه از همون تمرین های جزوه امتحان میگیرم ولی خیلی سختتر امتحان میگیره نمره خودتونو میده


جوری درس میده هیچی نمیفمید سر کلاس.


امتحان عین سوالات جزوه. تدریس مفهومی و خوب.


رشته های مرتبط

مهندسی برق الکترونیک

مهندسی برق

مهندسی معماری

electrical engineering