مهران کاویانی

مهران کاویانی

4.8 (4 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

4.3

نمره

5

امتحان

5

اخلاق

5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

استاد خوبی هستن تو نمره دادن

1396

رشته های مرتبط

مهندسی برق الکترونیک

مهندسی برق