کتاب آشنایی با حسابداری دولتی

جمشید کاویانی


حجم: 160 KB

دانلود: 4
یا
دسترسی به همه موارد
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد.ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

موارد مشابه

کتاب کار درسی حسابداری دولتی 1 و 2 مهندس کامران فقیهی
نمونه سوال حسابداری دولتی 1 و 2 کامران فقیهی
جزوه حسابداری و حسابرسی دولتی دکتر جعفر باباجانی - حالت پاورپوینت
کتاب مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتی حسن درویش - محمد رسول الماسی فرد
کتاب بودجه ریزی دولتی کامران فقیهی
کتاب بودجه ریزی دولتی کامران فقیهی
کتاب بهبود شرکت های دولتی یوسف جسمی،لیلا بندری
جزوه حسابرسی دولتی ابوطالب خراسانی
مقاله تقاص از اموال دولتی
کتاب چارت حسابداری کاردانی پیوسته دیپلم حسابداری کار و دانش 94 به قبل دانشگاه یادگار امام شهر ری
کتاب چارت حسابداری کاردانی پیوسته دیپلم فنی و حرفه ای حسابداری 95 به بعد دانشگاه یادگار امام شهر ری
کتاب آشنایی با معماری معاصر مهدیه احمدی-دکتر وحید افشین مهر
کتاب آشنایی با منطق ریاضی هربرت بی. اندرتون ترجمه غلامرضا برادران خسروشاهی
کتاب آشنایی با معماری جهان ساناز لیتکوهی
کتاب آشنایی با تاریخ ریاضیات - جلد 1 هاورد و.ایوز -ترجمه محمدقاسم وحیدی اصل
کتاب آشنایی با رمزگشایی آبراهام سینکوف -ترجمه عبادالله محمودیان
کتاب آشنایی با تاریخ ریاضیات - جلد 2 هاورد و.ایوز -ترجمه محمدقاسم وحیدی اصل
کتاب آشنایی با رشته مدیریت اجرایی MBA