کتاب آشنایی با هندسه منیفلد

مهدی نجفی خواه و احمد رضا فروغ


حجم: 5 MB

دانلود: 2
یا
دسترسی به همه موارد
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد.ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

موارد مشابه

کتاب هندسه ترسیمی مهندس مهدی شفیعی
کتاب روشهای حل مساله های مقدماتی هندسه ترجمه عبدالحسین مصحفی
کتاب دایره المعارف هندسه - جلد 1 محمدهاشم رستمی
کتاب مسایل هندسه در المپیاد ریاضی ایران و جهان بهزاد مهرانفر
کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی - جلد دوم ریچارد ا. سیلورمن ترجمه علی اکبر عالم زاده
کتاب هندسه جبری مقدماتی میلز رید -ترجمه رحیم زارع نهندی
کتاب هندسه دیفرانسیل کاربردی
کتاب هندسه دیفرانسیل آبراهام گوئتس
کتاب هندسه نااقلیدسی هارولد ا. ولف -ترجمه احمد بیرشک
کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی - جلد اول ریچارد ا. سیلورمن ترجمه علی اکبر عالم زاده
کتاب مسائلی در هندسه شاریگین -ترجمه میرزا جلیلی
کتاب برگزیده مسائل هندسه ریاضیدانان شوروی-ترجمه عادل ارشقی
کتاب هندسه دلپذیر احمد شرف الدین
کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی - جلد سوم ریچارد ا. سیلورمن ترجمه علی اکبر عالم زاده
کتاب سرگرمیهای هندسه پرلمان -ترجمه پرویز شهریاری
کتاب هندسه مناظر و مرایا: مهندسی_معماری وحید افشین مهر
کتاب اعداد مختلط و هندسه لیانگ - شین هان -ترجمه محمد بهفروزی
کتاب هندسه های جدید جیمز اسمارت -ترجمه غلامرضا یاسی پور