کتاب آشنایی با هندسه منیفلد

مهدی نجفی خواه و احمد رضا فروغ


حجم: 5 MB

دانلود: 2
یا
دسترسی به همه موارد
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد.ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

موارد مشابه

کتاب هندسه ترسیمی مهندس مهدی شفیعی
کتاب روشهای حل مساله های مقدماتی هندسه ترجمه عبدالحسین مصحفی
کتاب دایره المعارف هندسه - جلد 1 محمدهاشم رستمی
کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی - جلد دوم ریچارد ا. سیلورمن ترجمه علی اکبر عالم زاده
کتاب مسایل هندسه در المپیاد ریاضی ایران و جهان بهزاد مهرانفر
کتاب هندسه جبری مقدماتی میلز رید -ترجمه رحیم زارع نهندی
کتاب هندسه دیفرانسیل آبراهام گوئتس
کتاب هندسه دیفرانسیل کاربردی
کتاب هندسه دلپذیر احمد شرف الدین
کتاب مسائلی در هندسه شاریگین -ترجمه میرزا جلیلی
کتاب هندسه نااقلیدسی هارولد ا. ولف -ترجمه احمد بیرشک
کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی - جلد سوم ریچارد ا. سیلورمن ترجمه علی اکبر عالم زاده
کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی - جلد اول ریچارد ا. سیلورمن ترجمه علی اکبر عالم زاده
کتاب برگزیده مسائل هندسه ریاضیدانان شوروی-ترجمه عادل ارشقی
کتاب سرگرمیهای هندسه پرلمان -ترجمه پرویز شهریاری
کتاب هندسه های جدید جیمز اسمارت -ترجمه غلامرضا یاسی پور
کتاب اعداد مختلط و هندسه لیانگ - شین هان -ترجمه محمد بهفروزی
کتاب مسائل حل شده در هندسه مختصاتی در دو بعد آنتونی نیکلایدس -ترجمه علی ساوجی