مسعود توسلی

استاد مسعود توسلی

2.4 (6 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

2.8

نمره

1.7

امتحان

1.7

اخلاق

3.5

میانه نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد

نظرات

استاد قابل قبولی نیست چون زیادی اغراق میکند و خواستار کار های بیش از حد حتوان دانشجو هست

سال 1403

رشته های مرتبط

  • نرم افزار کاردانی
  • کامپیوتر - مهندسی نرم افزار
ثبت نام اساتید